Beroepsverenigingen

Ik ben als orthomoleculair therapeut aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde), de CAT (Complementair Aanvuldende Therpeuten Level 5) en de LVNG  (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen). De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de MBOG, CAT en LVNG bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door hun kwaliteitsbeleid. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtrechtregeling zijn belangrijke onderdelen van dit kwaliteitsbeleid.


MBOG, CAT en LVNG

De MBOG, CAT en de LVNG worden erkend door de meeste zorgverzekeraars, waardoor de therapie geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars vanuit uw aanvullend pakket.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT, MBOG en LVNG. Een therapeut kan pas lid worden als aan onderstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Hierdoor kun je ervan op aan dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen zoals:

 • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en CAT/MBOG/LVNG-richtlijn;
 • het volgen van bij- en nascholing op hbo-niveau om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft;
 • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie en bereikbaarheid;
 • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
 • het conformeren aan interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ/GAT
 • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”;
 • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.


Als therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

Als therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via GAT  en/of KAB welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. 


In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:GAT logo png

 1. U kunt contact opnemen met mij en het probleem voorleggen. We kunnen dan eventueel samen kijken naar een oplossing.
 2. Wilt u een officiele klacht indienen dan kunt u hiervoor allereerst terecht bij een van mijn beroepsverenigingen.
  - In het eerste geval bij de CAT (www.complementair.nl, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  - Vervolgens moet de klacht ook officieel ingediend worden bij de geschilleninstantie GAT.
  Ik verwijs u graag door naar www.gatgeschillen.nl voor meer informatie over de klachtenregeling.
 3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.


Registraties

 • RBCZ: Registertherapeut BCZ® nr. 308081R
 • CAT/GAT geregistreerd nr. CM 1786-14-12-18
 • L.V.N.G. / S.C.A.G geregistreerd nr. 1000102655/14206
 • M.B.O.G./ KAB geregistreerd 628 TL
 • Zorgverlener AGB - code: 90-026574
 • Praktijk AGB -code: 90-(0)05457


Organisaties