Psycho Neuro Immunologie

Psycho Neuro Immunologie is een jonge wetenschap, die zich bezighoudt met de invloed van het zenuwstelsel (neuro) en emoties (psycho) op het immuunsysteem.

images5PNI geeft de wetenschappelijke verklaring dat lichaam en geest een zijn en draagt tegelijkertijd middels deze kennis therapieconcepten aan. PNI is een integrerende wetenschap die sinds de jaren tachtig weer in het (para) medische werkveld wordt toegepast. Het verbindt facetten uit verschillende medische specialisaties om een beter begrip te krjgen van het functioneren van het menselijk lichaam en het ontstaan van ziektebeelden.

In contact met elkaar

Al onze organen en orgaansystemen communiceren op biochemisch niveau met elkaar onder invloed van b.v. hormonen en hormoonachtige stoffen (neurotransmitters, prostaglandines en immuunregulerende stoffen). Dit betekent, dat alle systemen met elkaar in contact staan, zoals de psyche, het neurovegatatieve-, het endocrinologische- en het immuunsysteem.

Psychische stoornissen

Zo kunnen bijvoorbeeld psychische stoornissen als depressiviteit, ADHD of stoornissen in het immuunsysteem zoals allergische klachten en reumatoide artritis ontstaan door problemen in de darmen. Andersom kan een verhoogde aanmaak van stresshormonen het immuunsysteem en de darmwerking beinvloeden. Anatomie, fysiologie en met name biochemie zijn dan ook de belangrijkste peilers waarop de orthomoleculaire geneeskunde volgens de Psycho Neuro Immunologie is gebaseerd.

Hier neemt voeding een centrale plaats in omdat het stoffen aanlevert die alle biochemische processen beinvloedt. Verstoring van het evenwicht zoals stress, angst en een trauma kunnen het hormonale en immunologische systeem in het lichaam veranderen. Een klassiek voorbeeld hiervan is de stressvolle manager die op vakantie een hartinfarct krijgt.

Verstoring van het evenwicht

Een ander voorbeeld van verstoring van het evenwicht dat we tegenwoordig veel tegenkomen is huidaandoeningen zoals eczeem, acne en psoriasis.
Ook dit zijn signalen van dieper liggende ontsporingen; de huid is de spiegel van het interne funcioneren. Voor de huid zijn vocht, vitamine A en essentiele vetzuren heel belangrijk. Het opsporen van dieper liggende verstoringen en het corrigeren daarvan d.m.v. betere voeding en supplementen is een aanpak binnen de PNI. Ook de aanpak van de geestelijke voeding behoort hiertoe.