Over ons

Wil-GubbelsGraag wil ik kort iets over mezelf vertellen. Ik ben geboren op 4 juni 1955 te Maasbracht. Ben gehuwd met Wilma. Voorheen heb ik 27 jaar in het onderwijs gewerkt. Waarvan de laatste 25 jaar aan het huidige Citaverde college (VMBO).

De laatste 10 jaar was ik coordinator van de onderbouw en betrokken bij de leerlingbegeleiding. Sedert 1999 ben ik gestart met mijn praktijk, waarin ik de laatste 12 jaar full time bezig ben.

Ik ben als orthomoleculair therapeut aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) en de LVNG  (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen) waar ik bij beiden sta geregistreerd als A-therapeut. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de MBOG en LVNG bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door hun kwaliteitsbeleid. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtrechtregeling zijn belangrijke onderdelen van dit kwaliteitsbeleid.

De MBOG en de LVNG worden erkend door de meeste zorgverzekeraars, waardoor de therapie geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars vanuit uw aanvullend pakket.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT,  MBOG en LVNG. Een therapeut kan pas lid worden als aan onderstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Hierdoor kun je ervan op aan dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen zoals:

  • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en MBOG/LVNG-richtlijn;
  • het volgen van bij- en nascholing op hbo-niveau om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft;
  • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie en bereikbaarheid;
  • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
  • het conformeren aan interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ/KAB/SCAG/GAT
  • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”;
  • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb. Als therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via S.C.A.G en/of GAT  welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. 

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

1.U kunt contact opnemen met mij en het probleem voorleggen. We kunnen dan eventueel samen kijken naar een oplossing.

2.Indien het gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met S.C.A.G. en of GAT.  Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.

3.Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

              
Contact opnemen:

Om met ons in contact te komen kunt u op deze link klikken

Registraties

RBCZ: Registertherapeut BCZ® nr. 308081R

L.V.N.G. / S.C.A.G geregistreerd

M.B.O.G./ KAB geregistreerd

CAT/GAT geregistreerd

Zorgverlener AGB - code: 90-026574

Praktijk AGB -code: 90-(0)05457