Welkom op de website van De Kern Maasbracht

 

Beste clienten,

Vanaf 11 mei mogen de contactberoepen weer aan het werk. Echter wij dienen ons te houden aan een protocol opgesteld door overkoepelende beroeps verenigingen zoals RBCZ, KAB enz. Wij hebben het uitgebreide protocol ter inzage in de wachtruimte liggen. Enkele belangrijke punten zijn:

 • Tijdens het maken van een afspraak worden u een aantal vragen gesteld over uw gezondheid.
 • Kom zoveel mogelijk alleen,
 • neem zo min mogelijk spullen mee,
 • blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griep, daarbij nemen wij zoveel mogelijk hygienische maatregelen.
 • Als u wegens ziekte of omdat u tot de risicogroepen behoorde uw afspraak heeft moeten annuleren, verzoeken wij u vriendelijk even contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Dit kan van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Wij danken u voor uw medewerking!

 

Sluitingsdagen praktijk en winkel

 Wegens feestdagen/vakantie/studie gesloten op/vanaf:

 • 20 juli t/m 14 augustus 2020.  De praktijk wordt door onze collega Ceryl Nuij waargenomen. U kunt hem in dringende gevallen en voor vragen bereiken op het nummer: 06-51 13 21 79

 

Nieuwe collega's

 • Gezien de drukke agenda en dus ook de langere wachttijden zijn wij verheugd over het feit, dat per 3 februari Ceryl Nuij ons team komt versterken. 

 • Tevens zult u de komende tijd Bjorn Kerssenberg vaker in onze praktijk aantreffen. Hij volgt de therapeuten opleiding bij Instituut EEN.

 • Meer info op pagina: Team De Kern

 

Vergoeding zorg 2020

 • Ook in 2020 blijft onze praktijk vergoed bij de meeste ziektenkostenverzekeringen.
  Kijk even uw polis na.

 

Activiteiten en data

Alle lezingen zijn wegens corona afgelast en worden op nader te bepalen tijdstip gehouden.

 • 22-04-2020   |   Lezing door Ceryl Nuij : Voeding en Leefstijl

 • 22-09-2020   |   Lezing door Anneli Degens; onderwerp volgt nog.


Voor activiteiten kunt onze pagina: Trainingen/ Workshops bezoeken.

Team De Kern

Over Wil

Wil GubbelsMijn naam is Wil Gubbels. Geboren op 4 juni 1955 te Maasbracht. Ik ben gehuwd met Wilma. Voorheen heb ik 27 jaar in het onderwijs gewerkt. Waarvan de laatste 25 jaar aan het huidige Citaverde college (VMBO).

De laatste 10 jaar was ik coordinator van de onderbouw en betrokken bij de leerlingbegeleiding. Sedert 2000 ben ik officieel gestart met mijn praktijk, waarin ik de laatste 21 jaar full time bezig ben.

Als orthomoleculair therapeut aangesloten... lees verder >>

 

Ceryl Nuij

CerylCeryl Nuij (geboren 1991), is afgestudeerd fysiotherapeut & orthomoleculair therapeut (volgens de KPNI: Klinische Psycho Neuro Immunologie).

Zijn doel is om zoveel mogelijk mensen gezonder én vooral gelukkiger maken. Samen met u werkt hij er aan om u de controle, over uw gezondheid terug te geven.

Als therapeut richt hij zich op de behandeling en preventie van (chronische) klachten/ziekten middels leefstijl, voeding, beweging en suppletie. Door deze aanpak i.c.m. fysiotherapie en personal training, heeft hij een brede kijk gekregen om u op weg te helpen naar een beter leven.

 

 

Bjorn Kerssenberg

BjornBjorn Kerssenberg (1989, samenwonend in Kessel). Hij volgt de therapeuten opleiding bij Instituut EEN. Hij zal deze opleiding in 2021 afronden en dan ook definitief ons team komen versterken.

Zijn doel is om mensen doormiddel van verschillende behandelmethoden, die hij heeft mogen leren tijdens de opleiding weer op de juiste weg terug te helpen. Deze behandelmethoden komen uit zowel Chinese, Oosterse of Westerse natuurgeneeskunde.

Als therapeut richt hij zich op een holistische geneeswijze die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en ziel. De behandeling is vaak energetisch van aard en bestaat uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting.

Prestatie codes


24005 Overige natuurgeneeskunde

Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd door Vektis en hebben hun eigen prestatie code die gebruikt kan worden op nota’s van CAT-therapeuten. Om onder de prestatie code ”Overige Natuurgeneeskunde” te vallen moet de behandelvorm voldoen aan de natuurgeneeskundige kenmerken zoals benoemd in het CAT-natuurgeneeskundig profiel.


24000 Behandeling orthomeleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.


24601 Behandeling cranio-sacraaltherapie

De craniosacraal therapeut ziet het lichaam, ziel en geest als een eenheid met het bindweefsel als verbindend element. Door dit weefsel van de voeten naar de schedel te volgen, voelt de therapeut waar de verstoringen zitten. Met zachte aanrakingen en subtiele bewegingen bevordert de therapeut het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dit gaat soms gepaard met een fysieke of emotionele ontlading wat daarna ontspanning als resultaat heeft.


24006 Behandeling iriscopie

Iriscopie is een alternatieve medische diagnose methode die gebruik maakt van het gegeven dat de bezenuwing van onze organen aan de oppervlakte komt in de iris of het regenboogvlies (= gekleurd deel van de ogen), waarbij elk orgaan en ieder systeem in principe een specifieke plaats heeft in die iris.


24002 Behandeling kinesiologie

De kinesiologie baseert zich op onderzoek naar de biomechanica, de anatomie en de fysiologie om de motoriek van het menselijk lichaam te evalueren: hoe het lichaam beweegt, functioneert en presteert, en om bij mensen bij wie beweging, functionering en prestatie haperen deze zo veel mogelijk te herstellen.


Organisaties

Beroepsverenigingen

Ik ben als orthomoleculair therapeut aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde), de CAT (Complementair Aanvuldende Therpeuten Level 5) en de LVNG  (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen). De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de MBOG, CAT en LVNG bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door hun kwaliteitsbeleid. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtrechtregeling zijn belangrijke onderdelen van dit kwaliteitsbeleid.


MBOG, CAT en LVNG

De MBOG, CAT en de LVNG worden erkend door de meeste zorgverzekeraars, waardoor de therapie geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars vanuit uw aanvullend pakket.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT, MBOG en LVNG. Een therapeut kan pas lid worden als aan onderstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Hierdoor kun je ervan op aan dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen zoals:

 • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en CAT/MBOG/LVNG-richtlijn;
 • het volgen van bij- en nascholing op hbo-niveau om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft;
 • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie en bereikbaarheid;
 • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
 • het conformeren aan interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ/GAT
 • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”;
 • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.


Als therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

Als therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via GAT  en/of KAB welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. 


In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:GAT logo png

 1. U kunt contact opnemen met mij en het probleem voorleggen. We kunnen dan eventueel samen kijken naar een oplossing.
 2. Wilt u een officiele klacht indienen dan kunt u hiervoor allereerst terecht bij een van mijn beroepsverenigingen.
  - In het eerste geval bij de CAT (www.complementair.nl, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  - Vervolgens moet de klacht ook officieel ingediend worden bij de geschilleninstantie GAT.
  Ik verwijs u graag door naar www.gatgeschillen.nl voor meer informatie over de klachtenregeling.
 3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.


Registraties

 • RBCZ: Registertherapeut BCZ® nr. 308081R
 • CAT/GAT geregistreerd nr. CM 1786-14-12-18
 • L.V.N.G. / S.C.A.G geregistreerd nr. 1000102655/14206
 • M.B.O.G./ KAB geregistreerd 628 TL
 • Zorgverlener AGB - code: 90-026574
 • Praktijk AGB -code: 90-(0)05457


Organisaties