De Kern, Complementaire geneeswijzen

AFWEZIGHEID WEGENS VAKANTIE EN STUDIE:

VAN 24 FEBRUARI 2020 T/M 28 FEBRUARI 2020

 

 


Vergoeding zorg 2020

Ook in 2020 blijft onze praktijk vergoed bij de meeste ziektenkostenverzekeringen. Kijk even uw polis na.

 

Activiteiten en data

Voor activiteiten kunt onze pagina Trainingen/Workshops bezoeken.

 

Wie ben ik ...

Wil GubbelsGraag wil ik kort iets over mezelf vertellen. Mijn naam is Wil Gubbels. Geboren op 4 juni 1955 te Maasbracht. Ik ben gehuwd met Wilma. Voorheen heb ik 27 jaar in het onderwijs gewerkt. Waarvan de laatste 25 jaar aan het huidige Citaverde college (VMBO).

De laatste 10 jaar was ik coordinator van de onderbouw en betrokken bij de leerlingbegeleiding. Sedert 1999 ben ik gestart met mijn praktijk, waarin ik de laatste 12 jaar full time bezig ben.

Ik ben als orthomoleculair therapeut aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde), de CAT (Complementair Aanvuldende Therpeuten Level 5) en de LVNG  (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen). De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de MBOG, CAT en LVNG bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door hun kwaliteitsbeleid. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtrechtregeling zijn belangrijke onderdelen van dit kwaliteitsbeleid.


MBOG, CAT en LVNG

De MBOG, CAT en de LVNG worden erkend door de meeste zorgverzekeraars, waardoor de therapie geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars vanuit uw aanvullend pakket.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT, MBOG en LVNG. Een therapeut kan pas lid worden als aan onderstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Hierdoor kun je ervan op aan dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen zoals:

 • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en CAT/MBOG/LVNG-richtlijn;
 • het volgen van bij- en nascholing op hbo-niveau om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft;
 • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie en bereikbaarheid;
 • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
 • het conformeren aan interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ/GAT
 • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”;
 • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.


Als therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

Als therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via GAT  en/of KAB welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. 


In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:GAT logo png

 1. U kunt contact opnemen met mij en het probleem voorleggen. We kunnen dan eventueel samen kijken naar een oplossing.
 2. Wilt u een officiele klacht indienen dan kunt u hiervoor allereerst terecht bij een van mijn beroepsverenigingen.
  - In het eerste geval bij de CAT (www.complementair.nl, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  - Vervolgens moet de klacht ook officieel ingediend worden bij de geschilleninstantie GAT.
  Ik verwijs u graag door naar www.gatgeschillen.nl voor meer informatie over de klachtenregeling.
 3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.


Registraties

 • RBCZ: Registertherapeut BCZ® nr. 308081R
 • CAT/GAT geregistreerd nr. CM 1786-14-12-18
 • L.V.N.G. / S.C.A.G geregistreerd nr. 1000102655/14206
 • M.B.O.G./ KAB geregistreerd 628 TL
 • Zorgverlener AGB - code: 90-026574
 • Praktijk AGB -code: 90-(0)05457


Organisaties

Prestatie codes


24005 Overige natuurgeneeskunde

Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd door Vektis en hebben hun eigen prestatie code die gebruikt kan worden op nota’s van CAT-therapeuten. Om onder de prestatie code ”Overige Natuurgeneeskunde” te vallen moet de behandelvorm voldoen aan de natuurgeneeskundige kenmerken zoals benoemd in het CAT-natuurgeneeskundig profiel.


24000 Behandeling orthomeleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.


24601 Behandeling cranio-sacraaltherapie

De craniosacraal therapeut ziet het lichaam, ziel en geest als een eenheid met het bindweefsel als verbindend element. Door dit weefsel van de voeten naar de schedel te volgen, voelt de therapeut waar de verstoringen zitten. Met zachte aanrakingen en subtiele bewegingen bevordert de therapeut het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dit gaat soms gepaard met een fysieke of emotionele ontlading wat daarna ontspanning als resultaat heeft.


24006 Behandeling iriscopie

Iriscopie is een alternatieve medische diagnose methode die gebruik maakt van het gegeven dat de bezenuwing van onze organen aan de oppervlakte komt in de iris of het regenboogvlies (= gekleurd deel van de ogen), waarbij elk orgaan en ieder systeem in principe een specifieke plaats heeft in die iris.


24002 Behandeling kinesiologie

De kinesiologie baseert zich op onderzoek naar de biomechanica, de anatomie en de fysiologie om de motoriek van het menselijk lichaam te evalueren: hoe het lichaam beweegt, functioneert en presteert, en om bij mensen bij wie beweging, functionering en prestatie haperen deze zo veel mogelijk te herstellen.


Organisaties

Mindfulness aandachtgerichte training

Tijdstip:  woensdagavond.

Deze wordt gegeven door Angelique Didderen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.indachtig.nl 

 

Yoga (Hatha)

Tijdstip: maandagavond, dinsdagavond, woensdagmorgen en vrijdagmorgen voor volwassenen

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: www.yogame.nl 

 

PROGRAMMA 2020

DE INNER KLANKREIS

Ook in 2020 worden er INNER KLANKREIZEN VERZORGD. Data volgen spoedig.

Aanvang van deze avond 19.30 uur. Bijdrage: € 12,50. Meldt u tijdig aan, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen.

Voor verdere info: www.udanaspirit.nl

 

LEZING OVER DE GEVOLGEN VAN STRALING

In 2020 gaan we een lezing organiseren over dit onderwerp.

Aanvang 19.30 uur.

 

Wat is het verband tussen jouw gezondheidsklachten en straling?

Waarom slaan therapieën niet aan, lijkt het alsof de beste voedingssupplementen geen of nauwelijks effect hebben en werken producten die je zouden moeten beschermen tegen straling vaak onvoldoende, maar tijdelijk, of zelfs niet? Het antwoord is spininversie.

In deze moderne wereld is bijna iedereen belast met straling. De een alleen wat erger dan de ander, afhankelijk van waar je woont, waar je werkt én hoe gevoelig je bent. In deze tijd leven we namelijk 24/7 in een omgeving met mobiele telefoons, zendmasten, hoogspanningsmasten, magnetrons, computerschermen en ga zo maar door. Veel mensen zijn het normaal gaan vinden dat ze niet uitgerust wakker worden, dat ze vaak moe zijn, dat ze al jarenlang bepaalde klachten hebben, maar leggen nauwelijks de link met straling. Dit komt omdat straling de afgelopen 10-15 jaar beetje bij beetje is toegenomen.

We hebben al 10-15 jaar een mobiele telefoon, maar staan er onvoldoende bij stil dat de straling van deze mobiele telefoon wel verandert is van 1G naar 4G; dat is een groot verschil. Vroeger was het oké als je niet overal in huis wifi had, nu is het not done als je achter in de tuin of op zolder geen bereik meer hebt, dus worden overal wifiversterkers geplaatst. Zo halen we steeds meer stralingsbronnen in huis waardoor de celcommunicatie in ons lichaam steeds vaker en heftiger wordt verstoord, wat er voor zorgt dat voedingsmiddelen niet of nauwelijks meer worden opgenomen en men zelfs therapieresistent kan worden.

Ik ben niet tegen al deze technologie, maar wil mensen wel bewust maken van wat ze allemaal in huis hebben en/of nog willen gaan halen. Tijdens deze lezing leg ik uit wat het verband is tussen straling en (langdurige) gezondheidsklachten en zal ik tips geven hoe ze staling kunnen beperken. Tevens leg ik uit hoe je jezelf zowel binnen als buiten je huis optimaal kunnen beschermen. Alle aanwezigen kunnen een gratis behandeling tegen spininversie krijgen. Feeling better in a wireless world!